Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal – GDPR

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente evoluții sau evenimente din domeniul dumneavoastră de interes. 

Operatorul în relația cu datele dumneavoastră cu caracter personal este Cabinetul de Ortodonție Firstorthodent SRL, cu sediul în Brașov, Bld. Muncii, nr. 36, BL E1, Sc. C, CUI 29200058, J08/1611/2011 în calitate de proprietar al website-ului http://www.firstorthodent.ro

Prin protectia datelor personale facem referire la orice înseamnă datele personale ale unei persoane fizice ce pot duce direct sau indirect la identificarea persoanei respective, respectiv: nume, prenume, cod numeric personal, numar de telefon, adresa și orice informație despre localizare, informatii cu privire la identificatorii online, adresa de email, istoric medical, analize medicale, diagnostic, plan de tratament sau orice data personala cu privire la sănătatea dumneavoastră.

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal cu respectarea legislației aplicabile, în scopul:
1. Conceperii de tratamente ortodontice.
2. Informării cu privire la programarea, desfășurarea tratamentului sau alte detalii cu privire la tratamentul ortodontic.
3. În orice scop aferent și/sau auxiliar cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate.

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice: pentru încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte; în vederea respectării unei obligații legale a operatorului; în temeiul consimțământului dumneavoastră; în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice; în scopul intereselor legitime ale Cabinetului de Ortodonție Firstorthodent, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese.

Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în scopurile permise, ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către Cabinetul Firstorthodent de a continua să stocheze datele respective și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră.

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

  • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem;
  • Dreptul la rectificare a oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
  • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ;
  • Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
  • Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;
  • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. 


Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată.
Data ultimei modificări: iunie 2018.